CEN234WG10

Vi er blitt medlem av arbeidsgruppen for europeisk standardisering av stikkledninger for propan og naturgass.

CEN TC234 WG10

Spennende arbeid og vi takker for tilliten.