Fagdag Gass 28 januar 2016

Fagdag Gass

Fagdag Gass ble avholdt i Oslo 28. januar.

Her presenterte DSB sine forslag til endringer av Forskrift om håndtering av farlig stoff.
DSB forslår blant annet å skille tydeligere mellom vedlikehold (service) og akkreditert tilstandskontroll. Når er har årlig service er det ikke nødvendig med tilstandskontroll mer enn hvert femte år, mener direktoratet.