Klimamyten om CO2 er knust.

Myten om at Co2 er årsaken til alle klimaforandringer er tilbakevist.

Alle «skeptikere» til teorier om at CO2 skal få jorda til å koke har nå fått endelige bevis for hvordan klimaet på jorden forklares. Og – selv om vi allerede visste det utifra den overveldende fysiske bevismengden mot CO2-hypotesen – så er det nå endelig avklart. Klimaet kan ikke forklares utifra CO2.

Laboratorieforsøk med kosmisk stråling i CERN – de som fant «gudepartikkelen» ja – viser oss ikke bare hvordan dagens klima henger sammen, men også hvordan fortidens klima ble påvirket, i hundrevis av millioner år bakover. Oppdagelsen av disse sammenhengene er fullt på høyde med Darwins evolusjonsteori.

Forskere har lenge forsøkt å utføre dette eksperimentet for å eventuelt bekrefte/avkrefte den danske forskeren Henrik Svensmarks teorier, men har av politiske årsaker blitt både motarbeidet og forsøkt kneblet. Av politikere og andre forskere med CO2-klimatiske kjepphester. Vår egen klimaforsker Rasmus Benestad ble eksempelvis selv håndplukket av forskere fra IPCC nettopp fordi han var «anti-Svensmark».

Men nå er altså eksperiementet utført. Og resultatet kjenner vi. Klimamyten om CO2 er knust, en gang for alle.

Les mere på: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/klimamyten-om-co2-er-knust-en-gang-for-alle-1.445311