Tjenester

Tjenester

Vi tilbyr alle tjenester innen landbaserte gassinstallasjoner.

Konsulentvirksomhet innen prosjekter, søknadshåndtering, rørberegninger, service, installasjon, 3-part kontroll av alle typer gassanlegg. Tar hånd om alle typer av gassinstallasjoner for propan og naturgass. Systemgransking og kvalitetssikring. Innjustering og service på brennere og lignende. Avgassanalyser.

Vi har de senere år opparbeidet oss en bred kundemasse innen Sameier og Borettslag. Disse har hatt mangler på sine gassanlegg, som typisk risikoanalyse, eksplosjonsverndokument, sonekart eller vedlikeholdsplaner. Vi har gjennom god og mangeårig erfaring kunnet hjelpe disse kundene med å lukke denne type avvik.

Foruten privatkunder, Sameier og Borettslag inkludere vår kundeportifolio bl.a. Shell Gas, Nærenergi, Statoil, Gasnor , Norsk Gassenter, Lyse Gass, Teknologisk Institutt, ADK Kontroll, Kosangas og Flogas.

Vi tilbyr: