Inspeksjon / Kontroll

Inspeksjon / Kontroll

Vi utfører kontroll på både propan- og naturgassanlegg.

engineer oil refinery write on the notes book looking large oil refinery focus on refinery
Kontroll av gassinstallasjoner

Strenge krav til gassinstallasjoner

Forskrift om Farlig Stoff av 8. juni 2009 nr. 602

Ny forskrift med tilhørende Temaveiledninger, stiller strengere krav til kontroll av gassanlegg. Krav om bruk av uavhengig kontrollør gjelder for gassanlegg med brannfarlig gass, kat. 1 og 2, når anlegget er tilknyttet fast rørnett med over- eller undergrunnstank, rørsystem for distribusjon av gass eller flaskebatteri.

Når slike gassanlegg er tilknyttet frittliggende enebolig eller frittliggende fritidsbolig, er de unntatt fra kravet om bruk av uavhengig kontrollør. Disse anleggene skal likevel kontrolleres av kontrollør med nødvendig kompetanse, men denne kontrolløren trenger altså ikke å være et akkreditert inspeksjonsorgan eller et teknisk kontrollorgan.

Kontroll av gassanlegg

maintenance engineer checking technical data of heating system equipment in a boiler room
Kontroll av gassinstallasjon for varmeanlegg

Vi er et av landets ledende firma når det gjelder kontroll av landbaserte gassinstallasjoner hos bedrifter og private husholdninger. Vi kontrollerer hele installasjoner fra gassleverandørens distribusjonsnett til fordelingsnett i private boliger. Vi har også hjulpet inspektører i Sverige med kontroller. Som uavhengig kontrollør bistår vi både Akkreditert Inspeksjonsorgan og Teknisk Kontrollorgan.

Distribusjonsledning PE

Vi har bred og lang kompetanse på kontroll og verifisering av distribusjonsnett. Vi kan bistå med utarbeidelse av drift og vedlikeholdsplaner, samt gjennomføring av disse. Vi kan også bistå med kvalitetssikring av utførende arbeid.

Ved etablering av distribusjonledninger (nett) er der flere faktorer som spiller inn for å få et sikkert og godt anlegg. Grundig prosjektering og kvalitetssikring av utførende arbeid som eksempelvis korrekt leggedybde, sikkerhetsavstander, merking osv, er svært viktig. I tillegg skal sveisere være sertifisert for gass og rør skal trykkprøves etter anerkjent standard. Etter noe tids drift på anlegget må lekkasjesjekk utføres, og ventiler manøvreres.

Vi har det siste nye av lekkasjedetektering og kan foreta lekkasjesøking av nedgravde gassrør uten å gjøre inngrep på disse. Man slipper da driftstans eller økte risikomomenter ved eksempelvis påkobling på driftsatt nett.

Gass i bobil og caravan

Etter samråd med Statens Vegvesen kontrollerer og godkjenner vi også nå gassinstallasjoner i campingbiler og -vogner. Importerer dere selv vogn eller bil fra utlandet, krever Statens Vegvesen at gassinstallasjonen blir kontrollert og at en godkjennelse skrives ut.