Korrosjonsbeskyttelse

korrosjonsbeskyttelse-idlandEn ubeskyttet metallkonstruksjon som graves ned, støpes inn i betong eller legges i vann, angripes normalt av korrosjon.

Korrosjonen innebærer at metallet etter gitt tid oppløses og omvandles til andre emner.

Prosessens omfatning og hastighet beror på metallets egenskaper og selvfølgelig elektrolyttens karakter.

Korrosjon koster det svenske samfunnet mellom 50 og 60 milliarder kroner årlig! I Norge har vi ikke den fulle oversikten over kostnadene ved reperasjoner og skader forårsaket av korrosjon, men beløpet er betydelig.

Vi har et tett samarbeid med Sveriges eldste firma innen korrosjonsbeskyttelse og tibyr beskyttelse av alle typer anlegg. Vi har bl.a. hatt et godt samarbeid med Shell Gas for korrosjonsbeskyttelse av deres nedgravde gasstanker.

Vi tilbyr korrosjonsbeskyttelse av:

Nedgravde ståltanker.
Armeringsjern i betongkonstruksjoner over mark.
Armeringsjern i betongkonstruksjoner under mark og vann.
Alle typer stålkonstruksjoner over og under mark.

Vi tilbyr komplette løsninger ferdig installert og dokumentert. Kontakt oss for konsultasjon og pris.