Trykkprøving og kontroll av distribusjonsledning

Trykkprøving og kontroll av distribusjonsnett for gass og vann.

trykkproving-idlandTrykkprøving av gass og vann.

Norge er blant de største produsentene av gass i verden. Stadig mer av energiforbruket dreies over på gass. Den økende satsningen på gass som energibærer, krever at sikkerheten er i høysetet. Distribusjonsledninger er som oftest utført i PE materiale og graves ned iht gjeldende regelverk. Viktigheten for å få verifisert at disse rørene er tette er stor, da rørene ikke kan inspiseres visuelt. Den sikreste verifiseringen gjøres ved hjelp av en differensialtrykkprøving. Denne typen trykkprøving blir anbefalt av alle de store rørprodusentene, samt Den Norske Plastrørgruppen. Vi utfører trykktesten etter NS-EN 12327 som oppfyller disse kravene.

Idland Consulting har eget personell til å utføre denne type trykkprøvinger. Vi har det nyeste utstyret som finnes på markedet noe som gjør at vi enkelt kan verifisere og dokumentere trykkprøvingene. Vi har også godkjente sveisere for PE / Gass. Dette gjør oss fleksible med tanke på eventuelle utbedringer av feil som blir funnet under trykktesten.

Vi har tilgang til lytteutstyr/søkeutstyr for å lete opp dårlig dokumenterte rør. Alt personell er selvfølgelig sertifisert og arbeidet utføres etter anerkjente normer og standarder.

Kontroll av gassrør og koblingsskap.

Gassdistribusjonsledninger trenger også kontroll og ettersyn , selv om disse er nedgravd. Det er viktig at stengeventiler og annet utstyr blir kontrollert etter en fastlagt vedlikeholdsplan. Vi har utstyr for å kunne lekkasjesøke hele rørtrasèen ved hjelp av lasermålere. For gassdistributøter og andre kunder som har ansvar for distribusjonsnett kan vi tilby:

  • Kontroll og test av kundesentraler / kundeskap / koblingsskap

  • Lekkasjekontroll og test av stengeventiler

  • Lekkasjesøk av hele rørtrasèer